Podmínky ochrany osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

4. Doba uchovávání údajů

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6. Vaše práva

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.